Przepływomierz elektromagnetyczny – niezawodny w pomiarach wymagających mediów

Standardowe przepływomierze mechaniczne nie poradzą sobie wtedy, gdy konieczne jest dokonanie pomiarów cieczy gęstych lub lepkich. Wtedy najczęściej stosowany jest przepływomierz elektromagnetyczny. Co warto o nim wiedzieć? Przepływomierzami nazywa się urządzenia pomiarowe, których głównym celem jest dokonywanie pomiaru objętości albo masy mediów poruszających się przez daną powierzchnię, która jest prostopadła do kierunku przepływu. W praktyce, przepływomierz to urządzenie, które montowane jest najczęściej na rurach. Są one przeznaczone do pomiaru prędkości przepływu, a tym samym pozwalają również na określenie ilości przepływających mediów przez daną instalację.

Przepływomierz mechaniczny a przepływomierz elektromagnetyczny

W użyciu znajdują się różne typy przepływomierzy. Najtańsze z nich to urządzenia mechaniczne, które dokonują pomiarów poprzez oddziaływanie mechaniczne medium na urządzenie pomiarowe. Zalicza się do nich przepływomierze manometryczne (ciśnieniowe), turbinowe, wirowe, o zmiennym przekroju (rotametry). W użyciu znajdują się również inne typy przepływomierzy, w tym przepływomierz elektromagnetyczny, który dokonuje pomiarów na bazie prawa indukcji elektromagnetycznej Faradaya – w oparciu o pole magnetyczne. W takich urządzeniach nie stosuje się elementów ruchomych, co przekłada się również na ich szersze zastosowanie w pomiarach bardziej wymagających mediów.

Kiedy najczęściej stosuje się przepływomierz elektromagnetyczny?

Przepływomierz elektromagnetyczny jest przeznaczony do prowadzenia pomiarów wielu typów mediów, w tym także nadaje się on do mediów gęstych, lepkich, które posiadają dużą ilość ciał stałych. Ze względu na swoją zasadę działania przepływomierz elektromagnetyczny może być używany między innymi do pomiarów ścieków, szlamów, gęstych mas, na przykład masy celulozowej. Przepływomierze elektromagnetyczne są wytrzymałe, niezawodne, wyróżniają się wysoką powtarzalnością pomiarów. To powoduje, że obecnie stosowane są one tak często w wielu zakładach.