Inwentaryzacja architektoniczna nową metodą – skanowanie laserowe 3D

Inwentaryzacja architektoniczna przeprowadzana jest na różnych etapach realizacji obiektów, a także po ich zakończeniu. Aktualnie wykonywana jest coraz częściej z wykorzystaniem nowoczesnych metod skanowania laserowego. Głównym celem inwentaryzacji architektonicznej jest uzyskanie informacji pomiarowych dotyczących istniejących obiektów oraz ich elementów. Pozyskane dane są wówczas używane przy planowaniu i dokumentowaniu remontów i przebudów budynku, podczas modernizacji i aranżacji. Prace w tym właśnie zakresie muszą być kierowane przez architekta, który najczęściej współpracuje wtedy z geodetą dysponującym odpowiednim zapleczem do wykonania precyzyjnych pomiarów. Dzisiaj coraz częściej używane jest skanowanie laserowe 3D, które pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych informacji o mierzonych przestrzeniach.

Na czym polega skaning laserowy?

Skanowanie laserowe jest jedną z najnowocześniejszych metod polegających na pomiarach obiektów i obszarów. Stosowane są wówczas specjalistyczne urządzenia laserowe, które potrafią wykonać błyskawiczne pomiary na bazie technologii laserowej. Laser w ciągu jednej sekundy może pobrać współrzędne X, Y oraz Z setek tysięcy punktów, które następnie mogą zostać wykorzystane do stworzenia specjalnej „chmury punktów”. Dane mogą być zdobyte za pomocą lecącego samolotu wyposażonego w urządzenie laserowe albo też z poziomu ziemi.  Pozyskane w ten sposób informacje mogą być wówczas przetwarzane komputerowo, aby przygotować rzuty 2D oraz wizualizacje 3D mierzonych przestrzeni. To powoduje, że efekt jest w stanie spełnić wszystkie oczekiwania w trakcie inwentaryzacji architektonicznych.

Dlaczego skanowanie laserowe jest wybierane coraz częściej?

Aktualnie skaning laserowy jest metodą cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem w branży architektonicznej oraz geodezyjnej. Jest on również powszechnie używany podczas wykonywania inwentaryzacji architektonicznych.

Wśród głównych zalet tej metody wymienia się głównie:

  • szybkość prowadzenia pomiarów
  • bardzo wysoką dokładność – do milimetra
  • możliwość pomiarów dużych obszarów
  • prezentacja wyników pomiarów w formie 2D i 3D

Dzisiaj skanowanie laserowe 3D to popularna metoda prowadzenia wielu czynności pomiarowych dla różnych typów obiektów. Można wówczas zmierzyć obiekty przemysłowe, w tym konstrukcje stalowe, obiekty mieszkalne i użytkowe, zabytki. Z ofertami firm specjalizujących się w prowadzeniu prac w powyższym zakresie można zapoznać się na ich stronach internetowych. Można również znaleźć na nich dokładne informacje dotyczące tej metody.